Kwaliteitsbeheer

De leden van XS-Rijnmond streven naar en zien toe op een kwalitatieve bedrijfsvoering van de eigen architectenbureaus. Voorheen middels jaarlijkse TNO audit, inmiddels middels een systeem van onderlinge intervisie. De kwaliteitscriteria zijn opgezet door XS-Rijnmond. Elk lid zet op basis hiervan een kwaliteitshandboek op voor het eigen bureau.

De intervisie vindt elk jaar plaats. In groepen van 2 of 3 leden worden elkaars kwaliteitshandboeken tegen het licht gehouden en -belangrijker nog- getoetst aan de praktijk.