Welkom bij AN Rotterdam (voorheen XS-Rijnmond)

Binnenkort krijgt XS-Rijnmond een nieuwe naam: ArchitectenNetwerk Rotterdam, kortweg “AN Rotterdam”.

XS-Rijnmond is een kenniscluster voor eigenaren van kleine architectenbureaus (1-5 medewerkers). Het netwerk komt eens per maand bijeen en heeft tot doel het uitwisselen en vergroten van professionele kennis.

De leden van XS-Rijnmond werken voortdurend aan kwaliteitswaarborging en -verbetering en laten zich jaarlijks interviseren. Bovendien gaan zij twee maal per jaar op excursie.